UNESCO công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang, Lâm Đồng

  31/05/2016

UNESCO công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang, Lâm Đồng

Khu Dự trữ Sinh quyển Lang Biang vừa được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới trong kỳ họp lần thứ 27 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO (ICC MAB) ngày 9/6.
Như vậy Lang Biang đã trở thành khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới đầu tiên tại Tây Nguyên. Đây cũng là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới thứ 9 được công nhận tại Việt Nam. Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp do Tiến sĩ Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng dẫn đầu, cùng đại diện Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. Đại diện UBQG MAB Việt Nam có GS. TS. Nguyễn Hoàng Trí.
Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Langbiang có diện tích 275.439 ha nằm ở phía Bắc tỉnh Lâm Đồng. Đây là nơi lưu giữ những giá trị tiêu biểu về đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiện đa dạng hòa quyện với những nét văn hoá đặc sắc của Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Langbiang bao gồm một vùng rừng nguyên sinh rộng lớn với vùng lõi là Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, nơi được đánh giá là một trong bốn trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam. Các giá trị đa dạng sinh học nổi bật tại đây rất quan trọng và mang tính toàn cầu. Các nhà khoa học đã ghi nhận khu vực này có 153 loài động thực vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam (2007) và 154 loài có tên trong Danh Lục Đỏ IUCN (2010).

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Danh sách Tag