Lịch sử phát triển giáo dục vì phát triển bền vững

  28/05/2016

Ngay từ khi khái niệm Phát triển bền vững (PTBV) được thông qua tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm 1987, thì song song với nó khái niệm giáo dục hỗ trợ phát triển bền vững cũng bắt đầu được tìm hiểu và nghiên cứu. Từ năm 1987 đến năm 1992, khái niệm PTBV đã dần dần được định hình và phát triển. Tại Hội nghị về Môi trường và Phát triển của LHQ ở Rio de Janeiro, những người đứng đầu các quốc gia, các tổ chức Phi Chính phủ và tổ chức đoàn thể nhân dân đã cùng nhau trao đổi về những thách thức đặt ra cho thế kỉ mới; đồng thời xây dựng một kế hoạch hành động toàn cầu để đón đầu thập kỉ này. Kế hoạch hành động này, được biết đến nhiều hơn với tên gọi Chương trình Nghị sự 21 (Agenda 21) gồm 40 chương đã xây dựng một hệ thống các nguyên tắc toàn diện nhằm hỗ trợ cho Chính phủ các nước và các tổ chức thực hiện chương trình và chính sách PTBV.

Bình luận

Tin tức mới

Làm thế nào để thanh lọc nước với ánh sáng tự nhiên?

Làm thế nào để thanh lọc nước với ánh sáng tự nhiên?

Nếu bạn đã được tìm kiếm một phương pháp nào có hiệu quả kinh tế đối với nước sạch. Bài viết này sẽ cho bạn biết làm thế nào để làm sạch nước với ánh sáng mặt trời, và bạn sẽ ngạc nhiên khi biết cách dễ dàng là.

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Danh sách Tag