Hiển thị
  28/05/2016

Tổng quan về rừng ngập mặn Việt Nam (Phần 3)

Theo kết quả kiểm kê rừng toàn quốc (theo quyết định số 03/2001/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 5/1/2001) công bố tháng 7/2001 do Viện Điều tra Quy hoạch Rừng tiến hành, diện tích rừng ngập mặn (RNM) Việt Nam tính đến ngày 21/12/1999 là 156.608ha.

  28/05/2016

Tổng quan về rừng ngập mặn Việt Nam (Phần 2)

Theo kết quả kiểm kê rừng toàn quốc (theo quyết định số 03/2001/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 5/1/2001) công bố tháng 7/2001 do Viện Điều tra Quy hoạch Rừng tiến hành, diện tích rừng ngập mặn (RNM) Việt Nam tính đến ngày 21/12/1999 là 156.608ha.

  28/05/2016

Phân bố các loài cây ngập mặn ở Việt Nam

Ở nước ta, Phan Nguyên Hồng là người đầu tiên đã đề cập đến phân bố địa lý và diễn thế các quần xã rừng ngập mặn, ngoài ra một số tác giả khác cũng đã nghiên cứu vấn đề này như: Vũ Văn Cương, Nguyễn Ngọc Bình, Ngô Đình Quế, Nguyễn Hoàng Trí, Phùng Trung N

  28/05/2016

Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An

Khu sinh quyển được thiết kế dựa trên hột hành lang sinh thái nối kết 3 vùng lõi để đảm bảo sự liên tục về cảnh quan và nơi sống cho các loài sinh vật, nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học. Khu sinh quyển này có đại diện của hầu hết các cảnh quan nh

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Danh sách Tag