Hiển thị
  26/10/2016

CHƯƠNG TRÌNH "NGÀY HỘI SINH QUYỂN" TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN ĐỒNG NAI

Nhằm đẩy mạng công tác truyền thông, Ban quản lý khu DTSQ Đồng Nai đã tổ chức chương trình "Ngày hội Sinh quyển" cho sinh viên các trường đại học từ ngày 01-03/10/2016.

  28/05/2016

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai

Khu sinh quyển có 11 dân tộc anh em sống, bao gồm: người kinh (vùng đồng bằng, đất thấp), người S’Teng và Châu Mạ, Châu Ro sống định cư ở đây từ vài thế kỷ bên cạnh các dân tộc ít người mới từ miền Bắc chuyển vào như Tày, Nùng, Dao, Hoa, H’Mông…

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Danh sách Tag