HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP KINH NGHIỆM THỰC TIỄN GIỮA CÁC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM

  28/09/2016

              Trong khuôn khổ lộ trình thực hiện Đánh giá định kỳ 10 năm Khu DTSQ miền Tây Nghệ An, ngày 26/9/2016, đoàn Khu DTSQ Tây Nghệ An đã tham quan học tập kinh nghiệm tại Khu DTSQ Kiên Giang. Với kinh nghiệm thực hiện đánh giá định kỳ 10 năm 2006 - 2016, đại diện Khu DTSQ Kiên Giang đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hữu ích nhằm triển khai hiệu quả công tác đánh giá định kỳ, trong đó quan trọng nhất là việc lập kế hoạch đánh giá cần thực hiện sớm (ít nhất một năm trước thời điểm nộp báo cáo đánh giá cho UNESCO/MAB), xin ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ tài chính của UBND tỉnh và các tổ chức/bên tham gia, thành lập tổ công tác.

               Lãnh đạo BQL Khu DTSQ Kiên Giang nhấn mạnh đánh giá định kỳ là cơ hội tốt để nhìn lại những thành tựu đạt được của Khu DTSQ, rút ra bài học để phát huy những mặt mạnh và rút kinh nghiệm những mặt còn yếu. Không những thế, đây là dịp để các bên tham gia cùng ngồi lại, tăng cường sự liên kết và hợp tác giữa các bên cùng hoạt động trong lĩnh vực sinh quyển của khu vực.
----------------------

Ảnh: Họp trao đổi kinh nghiệm giữa Khu DTSQ Kiên Giang và Khu DTSQ Tây Nghệ An

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Danh sách Tag