Giới thiệu

  31/05/2016

Giới thiệu

Phiên họp lần thứ 16 của Đại hội đồng UNESCO (1970) đã khai trương Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) như một Chương trình dài hạn liên chính phủ và liên ngành mà từ khi khởi đầu MAB đã tập trung các nghiên cứu, đào tạo, quan trắc, giáo dục và các dự án tiên phong trong việc tìm kiếm sự cân bằng giữa các yếu tố khác nhau giữa một bên là trách nhiệm của con người trong việc duy trì tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học, và một bên là các nhu cầu của con người sử dụng tài nguyên thiên nhiên để nâng cấp kinh tế xã hội và cuộc sống của con người.

 

Khái niệm về các Khu Dự trữ Sinh quyển đã phát triển trong phạm vi khuôn khổ của Chương trình MAB đã có kết quả, từ năm 1976, trong việc quy hoạch, hiện đã ln đến 531 điểm tại 105 quốc gia, đã tận tâm để chỉ ra và học tập từ các nỗ lực để đạt được và duy trì một sự cn bằng giữa bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học và sự phát triển kinh tế xã hội của các nơi này và con người,

Mạng lưới các Khu DTSQ Thế giới được hình thành theo Chương trình MAB tạo nên một mạng lưới toàn cầu một số nơi mà các nước thành viên UNESCO có thể ưu tiên như các điểm để thử nghiệm việc áp dụng các nguyên tắc phát triển bền vững và các thực tiễn tận tâm thiết lập và duy trì các nội dung đặc trưng và các mối quan hệ lợi ích đa chiều giữa tự nhiên và  bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế xã hội tốt đẹp của con người.

 

Các hoạt động của Uỷ ban Quốc gia Con người và Sinh Quyển (MAB) Việt Nam

 

1. Công việc đã thực hiện

 

Trong năm qua, Uỷ Ban Quốc gia Con người và Sinh quyển (MAB) đã tiến hành những hoạt động cụ thể và có hiệu quả như sau:

 

Cùng phối hợp với Uỷ ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam và UBND Thành Phố Hải Phòng (Sở Du lịch, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn…) Phân viện nghiên cứu Biển Hải Phòng và một số tổ chức quốc tế FFI, Langur Conservation… soạn thảo văn bản đề nghị UNESCO công nhận khu dự trữ sinh quyển thứ 3 của VIệt Nam – Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà. Văn bản này đã đệ trình lên UNESCO nhưng hội đồng xét duyệt đã không nhất trí và đề nghị xem xét lại vào năm 2003 sau khi đã có sự bổ sung về mặt kỹ thuật và cam kết về mặt quản lý của phía ta.

 

Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn và Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Môi trường, hoàn thiện trang web của Uỷ Ban Quốc gia Con người và Sinh quyển (MAB) đồng thời nối mạng với UNESCO Jakarta và Paris, được UNESCO đánh giá cao.

 

Trong năm nay đã có thêm 1 dự án nghiên cứu nhỏ UNESCO-MAB Young Scientist Award cho 1 cán bộ của Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Môi trường nghiên cứu về Thựuc vật xã hội học ở Đồng bằng Sông Hồng. Như vậy Việt Nam đã có 3 cán bộ trẻ được nhận tài trợ của UNESCO thực hiện các dự án nhỏ.

 

Tham dự hội nghị khoa học về UNESCO-MAB –BRIM Social Monitoring tại khu dự trữ sinh quyển Rhone, CHLB Đức 11-15/12/2002. Báo cáo kinh nghiệm của Việt nam đã được đánh giá cao, đồng thời tham gia tích cực vàấcc hoạt động triển khai của dự án này trong các năm tới.

 

2. Công việc sẽ thực hiện và phương hướng hoạt động trong thời gian tới

 

• Tổ chức chuyến thăm và làm việc của ngài đại diện văn phòng UNESCO khu vực Han Qunli và thăm và góp ý kiên trên thực địa và văn bản xây dựng khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà, khu dự trữ sinh quyển thứ 3 của Việt Nam.

 

• Cùng với các đối tác trong khu vực xây dựng mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển Đông Nam á (SeaBRnet).

 

• Hoàn chỉnh các thủ tục, lấy ý kiến đóng góp của địa phương, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam cho bản đề nghị chính thức UNESCO công nhận khu dự trữ sinh quyển thứ 4 và thứ 5 của Việt Nam ‘Khu dự trữ sinh quyển liên tỉnh các đất ngập nước ven biển đồng bằng sông Hồng’, Khu DTSQ Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang.

 

• Phối hợp với UNESCO Việt Nam, ban Quản lý khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và khu dự trữ sinh quyển Cát Tiên tìm nguồn kinh phí để thực hiện các hoạt động bước đầu nâng cấp hệ thống quản lý.

Bình luận

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Danh sách Tag