CHƯƠNG TRÌNH "NGÀY HỘI SINH QUYỂN" TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN ĐỒNG NAI

  26/10/2016

             Nhằm đẩy mạng công tác truyền thông, Ban quản lý khu DTSQ Đồng Nai đã tổ chức chương trình "Ngày hội Sinh quyển" cho sinh viên các trường đại học từ ngày 01-03/10/2016.

              Chương trình được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu các giá trị nổi bật của khu DTSQ Đồng Nai, làm cơ sở tiền đề cho quá trình xây dựng Mạng lưới tình nguyện viên, đồng thời tuyên truyền vận động sinh viên cùng chung tay bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phổ biến kinh nghiệm ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Ngày hội Sinh quyển đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực giúp các bạn sinh viên có cơ hội bày tỏ ý kiến, tâm tư nguyện vọng và các sáng kiến của mình trong công tác bảo vệ môi trường và đa dạng sinh hoc. Với sự tham gia của 50 sinh viên đến từ 05 trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh, các hoạt động như triển lãm trưng bày và ấn phẩm, hình ảnh và sản phẩm tuyên truyền về khu DTSQ Đồng Nai, sinh hoạt ngoại khóa tìm hiểu đa dạng sinh học, các trò chơi vận động đã diễn ra sôi nổi và đồng thời các em còn tham gia đề xuất và viết sáng kiến về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.

              Sau ba ngày hoạt động, chương trình đã góp phần nâng cao kiến thức về khu DTSQ cho sinh viên, nhiều hoạt động thiết thực giúp sinh viên giao lưu, gắn kết, cùng làm việc nhóm để đề xuất xây dựng ý tưởng bảo vệ và phát triển khu DTSQ Đồng Nai trong thời gian tới. Kết quả là nhiều ý tưởng có nội dung và hình thức tổ chức được lãnh đạo Ban quản lý khu DTSQ đánh giá cao, đồng thời khuyến khích sinh viên các trường tiếp tục phát triển và hoàn thiện ý tưởng đó để có thể đưa vào thực tiễn.

               Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã tổng kết và báo cáo các đơn vị liên quan về ý nghĩa, hiệu quả của chuỗi hoạt động Ngày hội Sinh quyển này, đồng thời gửi kiến nghị đề xuất tới UBND tỉnh, Ban quản lý khu DTSQ và lãnh đạo các trường đại học nhằm phát triển hoạt động tuyên truyền, hợp tác giữa khu DTSQ và các trường Đại học để khu DTSQ thực sự được coi là "phòng thí nghiệm sống" cho việc nghiên cứu, thử nghiệm và trình diễn các mô hình quản lý tổng hợp các hệ sinh thái.

Ban Thư ký MAB Việt Nam tổng hợp

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Danh sách Tag