15 nội dung cơ bản – Giáo dục vì sự phát triển bền vững

  28/05/2016

Phát triển bền vững (PTBV) là một công việc phức tạp và có mối quan hệ với mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trong quá trình lập kế hoạch và triển khai Thập kỉ Giáo dục vì Sự Phát triển Bền vững (TKGDPTBV), điều quan trọng cần phải làm là duy trì những mối quan hệ này nhằm giúp cho con người thông qua quá trình học tập sẽ có nhiều cơ hội được ứng dụng những nguyên tắc PTBV vào cuộc sống của họ; đồng thời giúp họ hiểu được những tác động mà hành vi và thái độ của mình có thể gây ra. 15 nội dung cơ bản được đề cập dưới đây và mối quan hệ giữa những nội dung này có nhiệm vụ thông tin cho chúng ta biết những chủ điểm chính của hoạt động giáo dục và học tập vì sự PTBV.

Bình luận

Tin tức mới

Làm thế nào để thanh lọc nước với ánh sáng tự nhiên?

Làm thế nào để thanh lọc nước với ánh sáng tự nhiên?

Nếu bạn đã được tìm kiếm một phương pháp nào có hiệu quả kinh tế đối với nước sạch. Bài viết này sẽ cho bạn biết làm thế nào để làm sạch nước với ánh sáng mặt trời, và bạn sẽ ngạc nhiên khi biết cách dễ dàng là.

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Danh sách Tag