Dự án BREES triển khai tại khu DTSQ Cát Bà, Hải Phòng, xem chi tiết (https://sites.google.com/site/breesproject/)

BREES tóm tăt; Giair thưởng SQ

 
Một số video clip chuyên môn: Sinh quyển; du lịch  

Dự án UNESCO-MAB Văn hóa truyền thống & quản lý sinh quyển bền vững

 

MAB-UNESCO Paris

 
UNESCO Hanoi Office  
Action research - Approach  

Tài liệu nguồn

 
Kinh nghiệm quản lý khu sinh quyển trên thế giới  

Kế hoạch hành động Madrid

(Madrid Action Plan, 2008)

 

Tuyên bố Madrid

(Madrid Declaration, 2008)

 
Các vườn quốc gia của Việt Nam  
Các khu bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam  
Bản đồ GIS các khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam  
Dự án Hợp tác ĐHSP Hà Nội & Ernst-Moritz-Arndt-University of Greifswald, Germany;  
Xây dựng Trung tâm Học tập Vùng về Quản lý Sinh quyển  
Giáo dục biến đổi khí hậu, giáo dục cộng đồng, giáo dục  vì PTBV  
Phương châm phát triển khu sinh quyển thế giới  

 
 
Tiếng Việt English                         Scientific Research

MAB Việt Nam

Tin tức và Sự kiện

Các khu Dự trữ Sinh quyển

Trung tâm NC&GD Môi trường

Giáo dục MT và GD vì PTBV

Hệ sinh thái Rừng ngập mặn

MAB Vietnam        

News and Event

Biosphere Reserves

Center for Research & Environmental Education

Education for Sustainable Development

Mangrove Ecosystems

  14/07/2011 - Khu DTSQ Cát Bà: Lễ khởi động hai dự án và lễ trao giải thưởng 'Sinh quyển Cát Bà 2011' tại khu DTSQ Cát Bà

Hai dự án sẽ triển khai tại Cát Bà trong thời gian tới là dự án Khu dự trữ sinh quyển – An toàn kinh tế và môi trường (BREES) thuộc Chương trình Giảm thiểu và Thích ứng với Biến đổi khí hậu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2010 – 2017 (Biosphere Reserves for Environmental and Economic Security (BREES): A Climate Change Mitigation and Adaptation Program in Asia & the Pacific) và Dự án MCD/ TP Hải Phòng“Khu Dự trữ sinh quyển Cát Bà – Nâng cao sức đề kháng và phục hồi trước biến đổi khí hậu: Quản lý tài nguyên và Phát triển sinh kế bền vững” “Cat Ba Biosphere Reserve: Enhancing resilience through strengthening natural resources management and sustaining community livelihoods, và buổi lễ trao tặng giải thưởng 'Sinh quyển Cát Bà 2011'

  07/07/2011: Hội nghị Thường niên các khu di sản và dự trữ sinh quyển thế giới 2011, 14.00-17.30 chiều ngày 19/07/2011, Khách sạn Quân đội MOD, 33A Phạm Ngũ Lão, Hà Nội

Hội nghị Thường niên các khu di sản và dự trữ sinh quyển thế giới 2011: Mục đích nhằm Phổ biến Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn UBQG UNESCO Việt Nam (hướng dẫn thực hiện, nâng cấp các đầu mối quốc gia thành tiểu ban chuyên môn) và Báo cáo nội dung của kỳ họp của UBDS Thế giới; đồng thời Đánh giá công tác, phổ biến một số chủ trương quan trọng của Đại hội đồng MAB lần thư 23 và Tuyên bố Dresden 2011, giới thiệu khu DTSQ Đồng Nai, kinh nghiệm triển khai dự án của Cát Bà, Kiên Giang. Hội nghị sẽ diễn ra ngay sau Hội nghị Công viên Địa chất Lần thứ 2. Chi tiết Giấy mời, Chương trình Hội nghị và trang web Hội nghị (http://www.vigmr.vn/Asia_Pacific_Geoparks_Network_2nd_Symposium_2011/)

  06/07/2011: Đánh giá bước đầu của Nhóm chuyên gia MAB về các trang web của các khu dự trữ sinh quyển 2011

Trang Web khu DTSQ Cát Bà (đứng đầu), sau đó là Kiên Giang và Tây Nghệ An; Các khu DTSQ chưa có trang web riêng là: Cần Giờ, Đồng Nai, Cù lao Chàm-HA và Mũi Cà Mau ..Xem chi tiết Cần Giờ (http://cangiomangrove.org.vn/), Đồng Nai (http://www.vinhcuu-reserve.org.vn/), Sông Hồng (http://vuonquocgiaxuanthuy.org.vn/), Kiên Giang (http://www.kiengiangbiospherereserve.com.vn/), Tây Nghệ An (http://www.pumat.vn/kdtsqvn/tabid/224/language/vi-VN/Default.aspx), Cù Lao Chàm-HA (http://www.culaochammpa.com.vn/), Mũi Cà Mau (0)

  06/07/2011: UNESCO/MAB công nhận Khu dự trữ sinh quyển thê giới Đồng Nai, Tỉnh Đồng Nai, nâng cấp từ khu DTSQ Cát Tiên cũ
Đúng 15.00 ngày 29/06/2011, Đại hội đồng các khu DTSQ thế giới (ICC) với ý kiến biểu quyết 100% chấp thuận hồ sơ nâng cấp và đổi tên khu DTSQ Cát Tiên thành khu DTSQ Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai. Đây là vinh dụ lớn đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề của cán bộ và nhân dân trong tỉnh về việc bảo tồn và phát triển bền vững khu DTSQ này cho các thế hệ mai sau....Xem chi tiết
  06/07/2011: Tuyên bố Dresden của UNESCO/MAB taị Đại hội đồng lần thứ 23, kỷ niệm MAB 40 năm thành lập
Tuyên bố Dresden, ngày 2/7/2011 Tại Đại Hội đồng mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển thế giới đã thông qua Tuyên bố Dresden nêu rõ vai trò của các khu DTSQ thế giới trong ứng phó với biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo và mô hình PTBV trong tương lai...Xem chi tiết

  Chương trình Nhà lãnh đạo môi trường trẻ của các quốc gia Đông Nam  Á, 2010; The Young Environmental Leaders in ASEAN Countries

Đây là chương trình dành cho các bạn trẻ dưới 30 tuổi, với một khoản tài trợ 100 ngàn yên, tham dự hội nghị được tổ chức tại Việt Nam. Đây là cơ hội rất tốt để các bạn trẻ làm công tác môi trường tự khẳng định mình. Chi tiết tại http://www.jeef.or.jp/english/asia.html hoặc tại đây..
Kiên Giang: Diễn đàn Đồng bằng sông Cửu Long lần 2, Hội thảo quốc tế BDKH, Ra măt khu Sinh quyển Thế giới Kiên Giang, Lễ vinh danh...

08/03/2010: Tại TP Rạch Gia,các Sở KHCN, TNMT, Hội BVTN&MT Kien Giang, Hội KHKT Cần Thơ, Kiên Giang, Đài PTTH Kiên Giang, WWF và UBQG MAB Việt Nam đã tổ chức cuộc họp trù bị cho một loạt các sự kiện do UBND Tỉnh Kiên Giang chủ trì  tại Kiên Giang 23-25/06/2010. xem tiếp...

Upload theo yêu cầu: LOICZ Final Report (1996-1999): Tương tác biển và đất liền

04/03/2010: Với cách tiếp cận mô hình hóa tổng hợp, đây là một công trình nghiên cứu liên ngành tự nhiên &kinh tế xã hội tại vùng ven biển châu thổ sông Hồng, tỉnh Nam Hà trước đây. Download tài liệu tại đây.

  Tập huấn Nâng cao năng lực  

24/02/2010: Tập huấn UNESCO/MAB "Phát huy Tập quán cộng đồng trong các khu sinh quyển và di sản thế giới ở Việt Nam tại Khu SQTG Mũi Cà Mau, 10-19/03/2009. Download giấy mời và chương trình dự kiến tại đây.

  Xây dựng kế hoạch quản lý khu sinh quyển thế giới  

23/02/2010: Mẫu xây dựng kế hoạch quản lý khu dự trữ sinh quyển thế giới. Bản mẫu được thiết kế dựa trên kinh nghiệm các khu sinh quyển thế giới của CHLB Đức và CH Pháp được áp dụng trong hoàn cảnh, điều kiện của Việt Nam, download tại đây.

  Phát triển đối tác, hợp tác trong nước và quốc tế  

23/02/2010: MCD (Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển cộng đồng), MERC (Trung tâm Nghiên cứu Hệ sinh thái rừng ngập mặn), CERE (trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Môi trường) và UBQG MAB Việt Nam thảo luận về kế hoach giúp khu SQ Thế giới CTSH xây dựng kế hoạch quản lý...

 

BAN THƯ KÝ

Uỷ ban Chương trình Con người và Sinh Quyển (MAB) Việt nam 
c/o Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Môi trường
Số 136 xuân Thuỷ, Hà nội, Đt/fax: 04 3995 3364
E-mail : cere@hn.vnn.vn or hoangtri51@fpt.vn

Secretariat of the Vietnam MAB National Committee (MAB Vietnam)
c/o: Center for Environmental Research and Education (CERE)
136 Xuan Thuy, Hanoi, Vietnam Tel/fax: (844) 3995 3364 
E-mail: cere@hn.vnn.vn or hoangtri51@fpt.vn

 

Phương châm phát triển khu sinh quyển thế giới: "TƯ DUY HỆ THỐNG, ĐIỀU PHỐI LIÊN NGÀNH, QUI HOẠCH CẢNH QUAN, KINH TẾ CHẤT LƯỢNG"